នៅលើលោកយើងនេះមានសត្វជាច្រើនប្រភេទរាប់មិនអស់នោះទេ។ មានសត្វមួយចំនួនរស់នៅក្នុងទឹក មួយចំនួនរស់នៅលោគោក និងមួយចំនួនទៀតរស់នៅក្នុងទឹកផងនិងលើគោកផង។

ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាសត្វទាំងអស់នេះបានជួយបង្កើនសម្រស់ឲ្យផពផែនដីមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងកាន់តែមានអត្ថន័យ។ តែដោយសារតែការបំពុលបរិស្ថានកាន់តែមានភាពតានតឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យជីវិតសត្វដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងនេះទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរ។

ដូចនេះមនុស្សត្រូវតែមានតួននាទីថែរក្សានិងអភិរក្សជិវិតទាំងនេះកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ភពផែនដីទាំមូលក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពរបស់សត្វដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាគេនៅលើភពផែនដីហើយអ្នកគួរតែធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីពួកវាឲ្យបានច្រើនជាងមុន។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
SHARE