នាចុងខែឧសភានេះនៅក្រុងកំពង់ផែឆីងតាវបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងបង្ហាញគំរូផលិតផលឧស្សាកម្ម Qingdao Industrial Design Week ដែលមានការចូលរួមរោងចក្រ សហគ្រាស ឧស្សាហកម្មជាច្រើន៖

1. គំរូរថយន្តសណ្តោងមនុស្សឡើងទីខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន CRRC

រថយន្តនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងដំណើរការសាងសង់ទាំងផ្លូវ Highway និងផ្លូវរថភ្លើង

Innovative designs highlight industrial design week

2. គំរូរថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ក្រុមហ៊ុន CRRC

Innovative designs highlight industrial design week

3. Drone ស៊ើបការណ៍ “Eagle Eye” មកពីក្រុមហ៊ុននៅសាងតុង

Eagle Eye ជាប្រភេទយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលអាចហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយនិងមានស្លាបរឹងមាំ

Innovative designs highlight industrial design week

Innovative designs highlight industrial design week

4. Smart Drone មុខងារចម្រុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Pinke Design

Innovative designs highlight industrial design week

5. ឧទ្ធម្ភាគចក្រស៊ើបការណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយមកពីសានតុង

Innovative designs highlight industrial design week

6. ម៉ាស៊ីន Printer 3D ឈ្មោះថា “Million yuan mini”

Innovative designs highlight industrial design week

7. Haier SWR-T320S ម៉ាស៊ីនបូមធូលីស្វ័យប្រវត្ត 

Innovative designs highlight industrial design week

ប្រភព ៖ China Daily

Loading...