នារីភាគច្រើនតែងតែចង់បានរូបរាងមួយដែរស្រឡូន (មិនឆ្គម ហើយក៏មិនធាត់) និងស៊ិចស៊ី ប៉ុន្តែមានមនុស្សស្រីភាគតិចណាស់ដែលអាចរក្សារូបរាងបែបនេះបាន ។ ក្នុងចំណោមតារាបរទេសទាំងអស់ Kendall Janner គឺជាតារាស្រីម្នាក់ដែលអាចរក្សារូបរាងបែបស្រឡូន និង ស៊ិចស៊ីនេះបាន ហើយតាមរយៈរូបថតជាង ២០ សន្លឹករបស់នាង បានធ្វើឲ្យនារីភាគច្រើនលួច្រណែន និង លួចស្រមៃថាខ្លួនឯងអាចនឹងមានរូបរាងបែបនោះ ។

ប្រភព ៖ Facebook

 

Loading...
SHARE