បើនិយាយពីភាពយន្តបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ឬ អភិនិហារ របស់ Hollywood អ្នកនឹងសរសើរពីប្លង់កាត់តដ៏ស្ដែងៗនៅក្នុងភាពយន្តទាំងនោះជាក់ជាមិនខាន បើទោះបីជាដឹងថានោះជាប្លង់កាត់តក៏ដោយក៏អ្នកទស្សនាមួយចំនួននៅតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយវា។

តោះឥលូវសាកមកមើលរូបភាពមុននឹងក្រោយការកាត់តដែលដកស្រង់ចេញពីភាពយន្តល្បីៗទាំងនេះបន្តិចទៅមើល ៖

ប្រភព ៖ បរទេស

Loading...
SHARE