មានអ្នកថតរូបមកពីជុំវិញពិភពលោកបានដាក់ប្រកួតរូបថតភ្ជាប់ពាក្យចំនួួន៥០០០សន្លឹកទៅកាន់វេបសាយមួយឈ្មោះថាJunebug Wedding’s 2017 Best of the Best Engagement Photo Contest ។ ខាងក្រោមនេះយើងបានជ្រើសយករូបថតចំនួន៥០ដែលបានឈ្នះការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះមកចែកជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងឡាយទស្សនា ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថារូបថតទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យអ្នករីករាយនិងនឹកឃើញនៅថ្ងៃដ៏វិសេសរបស់អ្នកជាមួយនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន ។

 Loading...
SHARE