លោកJames Kuhnដែលជាវិចិករគូរូបដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់បានប្រែក្លាយមុខរបស់គាត់ឲ្យក្លាយជាគំនូរស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ។ ចំនុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះគម្រោងមួយនេះគឺថាគាត់បានគូររូបនៅលើមុខរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្តង ហើយគាត់បានផ្លាស់ប្តូររូបនៅលើមុខរបស់ខ្លួនទៅជារូបផ្សេងៗគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយះពេលមួយឆ្នាំ។ រូបប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធិផលនៃការរចនាផ្សេងៗគ្នាដែលមានតាំងពីតួអង្គតុក្កតានិងប្រភេទអាហារដែលគាត់ចូលចិត្ត។

 

 

 

Loading...
SHARE