សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វសុនខ សត្វឆ្មា ទន្សាយ និងសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតដែលមានរោមវែងៗជាពិសេសនោះនៅពេលដែលពួកវាត្រូវបានទទឹកទឹកឬនៅពេលដែលអ្នកងូតទឹកអោយវាតើអ្នកបានឃើញវាមានសភាពបែបណាទេពិតជាគួអោយចង់សើចណាស់មែនទេ?ដូចនេះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

១,ខ្ញុំពិតជាស្រលាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់My owner

២,ហេតុអីបានជាមិនប្រាប់ខ្ញុំថានាំមកងូតទឹក?

៣,ប៉ុន្តែអាអូននេះវិញគឺមិនគិតដូចចែរម៉ែវនោះទេមើលតាមុខគាត់ក៏ដឹងថាសប្បាយចិត្តដែរ

៤,បានបានខ្ញុំឈប់ងូតទឹកហើយ

៥,ទំហំវាមិនដូចគ្នានោះទេនៅពេលដែលត្រូវទឹក

៦,ត្រជាក់ស្រួលណាស់

៧,គ្រាតំបូងដែលគ្នាបានងូតទឹក

៨,ខ្ញុំមិនចង់ទៅណាទេ ស្រួលខ្លួនណាស់

៩,ស្ទាយសក់ថ្មី

១០,ប្រើក្រសែរភ្នែកទាក់ទាញ

១១,ក្រោយពីងូតទឹករួចអ្វីៗក៏ប្រែប្រួល

១២,ទឹកធ្វើអោយអូនរួញ

១៣,តើអ្នកនៅខាំមុខខ្ញុំអត់?

១៤,នៅពេលសើមពេញខ្លួនបាកមើលហ្មងហាស៎

១៥,អូនចង់ប្រាប់ថាអូនអត់ចូលចិត្តងូតទឹកទេ

៦,ម៉ែចាប់ងូតទឹកលូវខូចចិត្តខ្លាំង

១៧,ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទឹកទេ

១៨,សប្បាយចិត្តឥតថ្លែងបានងូតទឹក២នាក់អាបង

១៩,នរណានិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តទឹក?

២០,បន្ទាប់ពីងូតទឹករួចអាញ៉េរអាញ៉ៃរណាស់

២១,កុំបារម្មណ៍តិចទៀតគង់តាស្ងួតទេ

២២,ងូតទឹលធ្វើអោយអារម្មណ៍ល្អ

២៣,ខ្ញុំមិនមែនជាសត្វទាទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តងូតទឹកទេ

ប្រភព៖ Amazing

Loading...
SHARE