ស្ពានត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលថាជាសមិទ្ធិផលវិស្វកម្មស្នាដៃឯកនិងជាសំណងមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសាងសង់ក្នុងចំណោមសមិទ្ធិកម្មកំពូលរបស់មនុស្សជាតិ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាស្ពានដែលជាសមិទ្ធិផលវិស្វកម្មដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនឃើញហើយបុកពោះមិនហ៊ានឆ្លងកាត់ ប៉ុន្តែបើហ៊ានឆ្លងកាត់ អ្នកនឹងបានឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមិនបាច់និយាយ ៖

ស្ពាន New River Gorge Bridge សហរដ្ឋអាមេរិច

ស្ពានGateshead Millennium Bridge​ ប្រទេសអង់គ្លេស

ស្ពានដ៏ចង្អៀតVerrazano សហរដ្ឋអាមេរិច

ស្ពានគ្មានព្រំដែន(Infinity Bridge)ប្រទេសអង់គ្លេស

ស្ពានWushan Yangtze River Bridgeប្រទេសចិន

ស្ពានSidu River Bridgeប្រទេសចិន

ស្ពានLandwasser Viaductប្រទេសស្វីតសឺឡែន

ស្ពានSerreria Bridgeប្រទេសអេស៉្បាញ

ស្ពានYokohama Bay Bridge​ប្រទេសជប៉ុន

ស្ពានBixby Creek Bridgeសហរដ្ឋអាមេរិច

ស្ពានMillau Viaductប្រទេសបារាំង

ស្ពានGolden Gate Bridgeសហរដ្ឋអាមេរិច

ស្ពានOctávio Frias de Oliveira Bridgeប្រទេសប្រេស៊ីល

ស្ពានCize—Bolozon Viaductប្រទេសបារាំង

ស្ពានBeipan River Guanxingប្រទេសចិន

ស្ពានForth Bridgeប្រទេសស្កុតឡែន

ស្ពានMargaret Hunt Hill Bridgeសហរដ្ឋអាមេរិច


 ស្ពានØresund Bridgeស្ថិតនៅចន្លោះព្រំដែនប្រទេសដេនម៉ាកនិងប្រទេសស្វីតដិន

ស្ពានRussky Bridgeប្រទេសរូស្ស៊ី

ស្ពានPont de Normandieប្រទេសបារាំង 

ប្រភព ៖ Brightside

Loading...